Πολιτική Ακύρωσης

Ακυρώσεις:

Όλες οι αιτήσεις για ακύρωση κράτησης θα πρέπει να υποβάλλονται 24 ώρες πριν από τη μεταφορά.Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης σε λιγότερο από 24 ώρες από την προγραμματισμένη μεταφορά, τα χρήματα επιστρέφονται χωρίς τα έξοδα της τράπεζας.Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη μεταφορά, ολόκληρο το χρηματικό ποσό επιστρέφεται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή.  Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζας.

Η Ευθύνη μας:

Η Hellaschauffeur λειτουργεί ως μέσο κρατήσεων. Οι ευθύνες μας περιλαμβάνουν τη δημοσίευση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Μεταφορέας, καθώς και την ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές στους όρους της κράτησής σας. Οποιοδήποτε αίτημα για απώλεια, τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας στον Μεταφορέα ή στην HellasChauffeur ή μπορεί να καλυφθεί από τους όρους της ασφάλισής σας.Αποδεχόμαστε την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν αποκλειστικά ως αποτέλεσμα της απροσεξίας μας.Σε περίπτωση που κριθούμε υπεύθυνοι για οτιδήποτε, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί ​​σας περιορίζεται στο διπλάσιο κόστος της κράτησής σας ή στο σχετικό ποσό, εφόσον δεν επηρεάζονται άλλα άτομα της κράτησής σας.