Επικοινωνία

Hellas Chauffeur

Ιδιωτικές Υπηρεσίες Μετακίνησης Ταξί
Δραστηριότητες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Δ: Αλ. Υψηλάντη 12Γ
Τ.Κ: 57013, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη
T: 6974912630
E: info@hellaschauffeur.gr
E: info@hellaschauffeur.com
ΑΦΜ: 140473220
ΜΗ.Τ.Ε.: 0933E70000247401

Φόρμα Επικοινωνίας